Re Design Roshan Mainali

हरिनगर गाउँपालिका बर्षाका कारण जनजीवन प्रभावित


हरिनगर गाउँपालिका  बर्षाका कारण जनजीवन प्रभावित

हरिनगर गाउँपालिका बर्षाका कारण जनजीवन प्रभावित


नसिम अंसारी

हरिनगर गाउँपालिका वडा न ६ घुस्की  बजार बर्षा का जनजीवन प्रभावित भएको छ ।बर्षाका कारणले हरिनगर घुस्की को बासिन्दालाई  बाटोमा आवत जावत गर्न अप्ठ्यारो भएको  हरिनगर स्थानीय बासिहरुको गुनासो  राखेका छन ।भखरै प्रकासित